Truong Bio

Chuyên gia Hóa chất Y sinh

Tel:  84-8-3755-3648

Liên Hệ

​​​Truong Bio, Inc.
Số 18, đường 25, phường 10, quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-8-3755-3648
Fax: 84-8-3755-4403
E-mail: truongbio1@gmail.com


Phòng Kinh doanh

Trang Tuấn Hiền ( Mr.)

Tel: 0913.913.082
E-mail: sales@truongbio.net


Phòng kỹ thuật

Dương Hồng Lợi (Mr.)
Tel: 09.0248.0349
E-mail: tech@truongbio.net

Hỗ trợ tư vấn

  
  
  
  

E-mail: truongbio1@gmail.com

Tel: 84-8-3755-3648

Fax: 84-8-3755-4403